Hot Sale Pharmacy sản phẩm tự nhiên cho cả gia đình ở Việt Nam | chất lượng sản phẩm
Lựa chọn thành phố
Chọn thành phố bạn cần
Xung quanh đồng hồ, hàng ngày

Liên lạc

E-mail: [email protected]

Dịch vụ khách hàng chấp nhận cuộc gọi 24/7 (xung quanh đồng hồ). Nếu bạn không thể vượt qua, vui lòng gửi yêu cầu đến địa chỉ email.

Tiến trình xử lý yêu cầu

Thông thường, Dịch vụ khách hàng cần không quá 24 giờ để xử lý yêu cầu, nhưng trong các đợt giảm giá, khuyến mãi và ngày lễ, khung thời gian có thể tăng lên một chút. Kiểm tra thông tin liên hệ và chọn phương thức liên hệ thuận tiện nhất cho bạn.